Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Unapređenje poslovnih procesa u proizvodnji tiskarskih proizvoda i ambalaže

Kratki opis projekta: Dana 05.02.2020. poduzeće JAM-PAK d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Unapređenje poslovnih procesa u proizvodnji tiskarskih proizvoda i ambalaže “, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0398. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta će unaprijediti poslovne procese: upravljanje ljudskim potencijalima, računovodstvo i financije, nabava, upravljanje imovinom, logistika, prodaja, marketing, upravljanje rizicima, strateško planiranje i proizvodnja. Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije iz projekta će doprinijeti rastu prihoda i izvoza, povećanju broja zaposlenih u poduzeću, poboljšanju organizacije procesa i povećanju učinkovitosti djelatnika, povećanju sveukupne učinkovitosti poduzeća, integraciji svih poslovnih procesa, rastu konkurentnosti poduzeća te povećanju tržišnog udjela na ciljanim tržištima.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje i izvoza, otvaranje 1 novog radnog mjesta, integriranje poslovnih procesa u jednu cjelinu nabavom i implementacijom infomacijsko-komunikacijske opreme, smanjenje troška nabave i automatizacija procesa praćenja zaliha i nabave, stvaranje jedinstvene baze podataka nabavom servera, veća učinkovitost logistike zahvaljujući automatizaciji procesa i mogućnosti parcijalne isporuke, mogućnost izrade faktura, parcijalnih faktura i skupnih faktura kroz sustav čime se automatizira računovodstvo i financije te umanjuje rizik od nastanka ljudske pogreške, automatizacija proizvodnje kroz automatizirano pretvaranje prihvaćenih ponuda u radne naloge s pripadajućim radnim listovima, softversko praćenje naplate potraživanja.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje
  • Porast prihoda od izvoza
  • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
  • Uvođenje IKT poslovnog rješenja
  • Integracija poslovnih procesa

Ukupna vrijednost projekta: 1.633.000,44 kn

EU sufinanciranje projekta: 871.953,55 kn

Razdoblje provedbe projekta: 19.12.2019. do 19.09.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ante Čevra, mail: ante.cevra@jampak.hr, tel: +385 1 6171 371

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća JAM-PAK d.o.o.


Promicanje ženskog poduzetništva i žena u proizvodnji

U sklopu provedbe EU projekta „Unapređenje poslovnih procesa u proizvodnji tiskarskih proizvoda i ambalaže“ intervjuirana je voditeljica projekta Vedrana Rosan u svrhu promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije odnosno promicanja ženskog poduzetništva, žena u proizvodnji i povećanja udjela žena na voditeljskim pozicijama u proizvodnim poduzećima.

Voditeljica projekta Vedrana Rosan smatra da se u poduzeću Jam-pak d.o.o. promiče ravnopravnost spolova i nediskriminacija: „U našem poduzeću se itekako vodi računa o ravnopravnosti spolova kako tijekom zapošljavanja novih kadrova tako i prilikom zapošljavanja na voditeljskim pozicijama u poduzeću. Tijekom zapošljavanja novih djelatnika u obzir se uzima isključivo stručnost kandidata i radno iskustvo na sličnim poslovima te njihova volja i želja za radom. Svi zainteresirani kandidati imaju jednaku priliku za zapošljavanje bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost. Iako su, prema statistikama, u proizvodnim poduzećima žene slabije zastupljene u ukupnom broju zaposlenih, u našem poduzeću one čine gotovo polovinu ukupnog broja zaposlenih. Kao voditeljica projekta pod nazivom „Unapređenje poslovnih procesa u proizvodnji tiskarskih proizvoda i ambalaže“ svakako mogu potvrditi da se i njegovom provedbom promicala ravnopravnost žena i muškaraca. Na provedbi projekta sudjelovale su četiri žene odnosno od pet članova projektnog tima čak njih četiri su pripadnice ženskog spola, a dvije od njih su zaposlene na rukovodećim pozicijama u poduzeću.“

Vedrana Rosan je za kraj istakla da će i nakon provedbe ovoga projekta poduzeće voditi računa o jednakim mogućnostima napredovanja i zapošljavanja s ciljem poticanja budućeg uravnoteženja broja žena u proizvodnim poduzećima.