AMBALAŽNO-GRAFIČKO PODUZEĆE
Projektiranje - Folio tisak - Ofsetni tisak - Ambalaža


Jampak d.o.o.
Radnička cesta 173/s
10 000 Zagreb
Kontakt telefon:
t +385 1 6171 371
f +385 1 6588 100
Kontakt
 
Jampak d.o.o.
Radnička cesta 173/s
10 000 Zagreb

OIB:
59911112078

MB:
2003465

Žiro račun:
2360000 - 1101866115


Kontakt telefon:
+385 1 6171 371

Fax:
+385 1 6588 100

Email:
info@jampak.hr
Gdje smo?