Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta Korisnika:

Širenje kapaciteta poduzeća JAM-PAK d.o.o. za proizvodnju papirnate ambalaže

Kratki opis projekta:

JAM-PAK d.o.o. je 2016. godine na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta „E-IMPULS“ prijavio projekt pod nazivom „Širenje kapaciteta poduzeća JAM-PAK d.o.o. za proizvodnju papirnate ambalaže“.Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva JAM-PAK d.o.o.. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u rujnu 2017. godine započeo provedbu Projekta Širenje kapaciteta poduzeća JAM-PAK d.o.o.za proizvodnju papirnate ambalaže. Svrha projekta je kroz ulaganje usmjereno u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice za proizvodnju papirnate ambalaže poduzeća JAM-PAK d.o.o., ojačati konkurentnost poduzeća, očuvati postojeća i otvoriti nova radna mjesta te povećati prodaju na domaćem i inozemnom tržištu. Krajnji korisnici su proizvođači hrane i pića u Hrvatskoj i regiji te krajnji potrošači. Završetak Projekta planiran je u ožujku 2018. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha (cilj) Projekta je kroz ulaganje usmjereno u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice za proizvodnju papirnate ambalaže poduzeća JAM-PAK d.o.o., ojačati konkurentnost poduzeća, očuvati radna mjesta te povećati prodaju na domaćem i inozemnom tržištu. Projektom se nabavljaju strojevi za proizvodnju papirnate ambalaže kojima će se riješiti problem nedostatnih kapaciteta, što osigurava veću produktivnost i uštede u resursima. Projekt izravno pridonosi pokazateljima poziva – čuva postojeća i stvara nova radna mjesta, povećava prihod od prodaje te se projektom ulaže u privatna sredstva.

 

Ukupna vrijednost projekta: 525.450,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 300.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.09.2017. – 01.03.2018.
Kontakt osoba za više informacija:
Ante Čevra, e-mail:ante.cevra@jampak.hr, tel: +385 1 6171 371
Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr
Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779